Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2021 / 2022

 

 

 

Aktuality:

Konec školního roku byl opět ukončen tradičním způsobem. Krásné prázdniny všem :-)

 

 

Místní akční plán vzdělávání III ORP Litvínov

!!! Z důvodu prací spojených s modernizací odborných učeben, vyhlašuji na dny 01.-02.09.2022 volno ředitele školy. V tyto dny nebude probíhat vyučování. Školní rok 2022/2023 bude zahájen v pondělí 05.09.2022.

Vedení MŠ a ZŠ Litvínov - Janov

PRO ZŠS!

Vážení rodiče,

z důvodu demolice bytového domu v těsné blízkosti „školičky“ se od pátku 24. 6. 2022 přesouvá výuka tříd i školní klub do prostor základní školy v ulici Přátelství 160 Litvínov – Janov.

Děti budou přicházet i odcházet hlavním vchodem do budovy školy.

Bližší informace Vám předají třídní učitelky, případně vedení školy na telefonním čísle 476742362.

Předpoklad ukončení prací v souvislosti s demolicí domu je konec srpna. Zda zahájíme provoz na začátku školního roku ve „školičce“, prozatím není jasné. O situaci a zahájení provozu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy www.zsjanov.cz a třídních učitelek.

Školní rok 2022/2023 bude zahájen 5. 9. 2022

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení MŠ a ZŠ Litvínov - Janov

PRO MŠ Paraplíčko!

Vážení rodiče,

z důvodu demolice bytového domu v těsné blízkosti mateřské školy se od pátku 24. 6. 2022 provoz MŠ přesouvá do prostor mateřské školy Sluníčko - Školská 104 Litvínov – Janov. Pro naše potřeby bude vyčleněn 1. pavilon.

Bližší informace Vám předají třídní učitelky a vedoucí učitelka MŠ Bc. Monika Bělohlavá. Prázdninový provoz naší MŠ bude probíhat od 1. 7. do 29. 7. 2022 v MŠ Sluníčko.

V měsíci srpnu bude naše MŠ z důvodu čerpání dovolené uzavřena, provoz pro přihlášené děti do konce srpna zajistí MŠ Sluníčko ve svých prostorách.

Předpoklad ukončení prací v souvislosti s demolicí domu je konec srpna. Zda zahájíme provoz v naší MŠ, prozatím není jasné.

O situaci a zahájení provozu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy www.zsjanov.cz, facebookových stránek MŠ Paraplíčko a skupin jednotlivých tříd.

Děkujeme za pochopení.

Vedení MŠ a ZŠ Litvínov - Janov

 

Pozvánka - Workshop - Automechanik

Pozvánka - Ochrana člověka za mimořádných událostí 07.06.2022

Výroční soutěž - úkol 20., průběžné výsledky

Jídelní lístek - Červen

 

 

                                              

 

Informace k čerpání krizového ošetřovného jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV:

OŠETŘOVNÉ

ON-LINE FORMULÁŘ

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

O dalších změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy, na budovách a prostřednictvím třídních učitelů mateřských i základních škol.

Přejeme všem pevné zdraví.                         Vedení školy

 

Informace pro rodiče mateřských škol

Důležité odkazy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 

Projekty:

,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“

O2 Chytrá škola
 

Aktuální e - mailové adresy:

 

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,