Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Výroční soutěž

40 OTÁZEK A ÚKOLŮ KE 40. VÝROČÍ

Je to tady! Máme pro vás první otázky a úkoly. Čtěte pozorně a na vypracování úkolů si dejte záležet. Přejeme vám hodně štěstí v soutěžení!

Průběžné výsledky

Pravidla

Otázka č. 1:

Ve kterém roce se naše škola poprvé otevřela žákům?

Úkol č. 1:

Odpověď na otázku vypracuj jako koláž.

Otázka č. 2:

Na jaké adrese naše škola sídlí?

Úkol č. 2:

Odpověď na otázku zapracuj do jednoduchého plánku blízkého okolí školy.

Vypracované úkoly odevzdejte nejpozději 17. 2. 2022

Otázka č. 3:

Jak se jmenoval první ředitel naší školy?

Úkol č. 3:

Pan ředitel se rozhodl, že za každou samohlásku svého jména (i příjmení) nechá v okolí školy vysadit nějaké stromy. Kolik stromů celkem nechal vysadit, když víš, kolik stromů náleží jednotlivým písmenkům?

A 5 G 4 N 9 Š 1 Z 8
B 2 H 6 Ň 2 T 5 Ž 4
C 9 CH 8 O 6 Ť 4    
Č 6 I 6 P 8 U 9    
D 4 J 7 Q 1 V 2    
Ď 3 K 2 R 3 W 3    
E 1 L 3 Ř 9 X 7    
F 8 M 1 S 7 Y 5    

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 2. 3. 2022 :-)

Otázka č. 4:

Jak se jmenují mateřské školy, které patří k naší ZŠ?

Úkol č. 4:

Vaším dalším úkolem je vymyslet básničku, ve které se názvy obou školek objeví.

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 9. 3. 2022

Otázka č. 5:

Jak se jmenuje naše paní ředitelka, určitě víte, pokud ne, zjistěte to.

Úkol č. 5:

Napište, ze kterých důležitých slov bylo křestní jméno naší paní ředitelky vytvořeno.

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 16. 3. 2022

Otázka č. 6:

Březen je měsíc knihy. Jak se nazývá prostor, kam si můžeme přijít knihu zdarma půjčit? Máme tuto možnost i v naší škole?

Úkol č. 6:

Odpovědi na obě otázky zapracujte do záložky, jejíž vytvoření je vaším úkolem.

Své originálně zpracované odpovědi odevzdejte nejpozději do 23. 3. 2022

Otázka č. 7:

Na kterou světovou stranu směřuje hlavní vchod naší školy?

Úkol č. 7:

Víte, co je kompas? Pokud ne, zjistěte si to a svou odpověď znázorněte právě na kompasu, který originálním způsobem vytvořte.

Těšíme se na vaše odpovědi, které odevzdejte nejpozději do 30. 3. 2022

Otázka č. 8:

Které autobusové linky vás k naší škole dovezou?

Úkol č. 8:

Jak by vypadal dopravní prostředek vašich snů? Pochlubte se ostatním svým originálním výtvorem.

Těšíme se na vaše originálně zpracované dopravní prostředky odevzdané nejpozději do 6. 4. 2022

Otázka č. 9:

Kolem školy létá a hnízdí černobílý druh ptáka z rodu krkavcovitých, který prý rád krade. Jak se tento pták jmenuje?

Úkol č. 9:

Pokuste se tohoto ptáka znázornit a nezapomeňte uvést nejen jeho jméno, ale také vaši třídu.

Těšíme se na vaše originálně zpracované úkoly, které odevzdáte nejpozději do 13. 4. 2022

Otázka č. 10:

Které písmeno tvar školy z ptačí perspektivy připomíná?

Otázka č. 11:

Jak se nazývá hrad, na který lze dohlédnout z některých školních oken?

Úkol č. 10 + 11:

K otázce č. 10 se vám bude hodit mapa. To, co zjistíte, je pak nápovědou k otázce č. 11.

Vaším úkolem je znázornit hrad a vypsat k němu 5 informací, které o něm zjistíte. Nezapomeňte zvýraznit písmeno, které jste hledali.

Těšíme se na vaše originálně zpracované úkoly, které odevzdáte nejpozději do 20. 4. 2022

Otázka č. 12:

Které jehličnaté stromy rostou kolem naší školy?

Úkol č. 12:

Projděte se kolem celé školy a napište názvy všech jehličnatých stromů, které cestou nejdete.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 4. 5. 2022

Otázka č. 13:

Které středočeské město se skrývá v názvu „ZÁKLADNÍ ŠKOLA“?

Úkol č. 13:

Napište název tohoto města a zjistěte, co má toto město společného s Litvínovem. Úkol vypracujte jako koláž.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 11. 5. 2022

Otázka č. 14:

Jak se jmenují dva potoky, mezi kterými se naše škola nachází?

Úkol č. 14:

Zjistěte, kteří živočichové se v horských potocích mohou vyskytovat, a nezapomeňte připsat názvy obou potoků.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 18. 5. 2022

Otázka č. 15:

Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Otázka č. 16:

Kolik žáků současně v jeden okamžik se může v naší jídelně najíst?

Úkol č. 15 + 16:

Znázorněte talíř s vaším oblíbeným jídlem, třeba nám ho v jídelně uvaří. Nezapomeňte připojit odpověď na otázku č. 16.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 25. 5. 2022

Otázka č. 17:

Kolik učitelů a učitelek v současné době na naší škole vyučuje?

Úkol č. 17:

Vytvořte mávátko, které bude obsahovat odpověď na uvedenou otázku.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 1. 6. 2022

Otázka č. 18:

Na které hory lze z oken druhého patra naší školy dohlédnout?

Otázka č. 19:

Jak se nazývá pohoří, jehož součástí tyto hory jsou?

Úkol č. 18 + 19:

Pohoří, které jste našli, je sopečného původu. Nechte se touto informací inspirovat při tvorbě vašeho úkolu, ve kterém znázorníte obě odpovědi na výše uvedené otázky.

Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 8. 6. 2022

Otázka č. 20:

Víte, co naše škola potřebuje? Co byste naší škole k narozeninám popřáli?

Úkol č. 20:

Vytvořte originální narozeninové přání pro naši školu.

Máte před sebou poslední soutěžní zadání, proto si i v tomto týdnu dejte záležet a těšte se, jaké bude vaše konečné umístění. Své originálně zpracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 17. 6. 2022

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,