Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Prevence

Preventivní program pro žáky 6.  - 9. tříd

Když chceš, tak to dokážeš

 

Strategie školy k Minimálně preventivnímu programu

 

Každý z nás se může ocitnout v tísni..... , někdy může být velmi složité najít odpověď na to, co tě trápí....., ale ten první krok je vždy na Tobě.

Naše škola využívá k aplikaci prevence na své okolí jednu z nejnovějších metod- PEER Aktivisty.

Cíle prevence

Vychovávat děti odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku.Vytvářet podnětné sociální klima školy založené na humanistických postojích, úctě, důvěře a snášenlivosti. zajišťovat kvalitní pracovní prostředí, včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne.

Součástí prevence na naší škole jsou i pravidelné přednášky, odborné diskuze a besedy.

Během preventivního programu se žáci naší školy seznámí s prací: záchranářů, policie i hasičů. Mohou si tak na vlastní kůži natrénovat např. nepřímou srdeční masáž, naučí se jak správně použít plynové masky, seznámí se s pravidly pro správný postup při evakuaci obyvatel a spoustu jiných odborných disciplín.. Práce se zkušenými lektory a odborným týmem, je pro naše žáky tou nejlepší metodou k osvojení si základních, ale přeci jen velmi důležitých pravidel.

Naše škola velmi úzce spolupracuje s městskou policií města Litvínov. Díky tomu je tvořen velmi kvalitní preventivní program.

V rámci prevence se žáci setkávají a diskutují např. s policisty, hasiči, s experty na drogy, s kynology a jinými odborníky.

Kontakty

rihovskych@seznam.cz

Odkazy

www.linkabezpeci.cz
www.sikana.org

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,